ÜYELIK SÖZLEŞMESI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.fiveoclock.com  / www.fiveoclock.com.tr internet sitesinin ve mobil uygulamasının (“internet sitesi ve mobil uygulama bundan sonra “Dijital Ortam” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Acarkent, 3. Cadde T-29, No:7, Beykoz – İstanbul adresinde mukim Ekşioğlu Uluslararası Organizasyon Turizm Tekstil Gıda Ltd. Şti. (Bundan böyle “Five O’Clock” olarak anılacaktır).

b) Dijital Ortam’a üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Five O’Clock’un sahip olduğu Dijital Ortam’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Dijital Ortam’a üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Five O’Clock'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Dijital Ortam’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Dijital Ortam’a kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Five O’Clock'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Five O’Clock'un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye Dijital Ortam’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

3.4. Üye, Dijital Ortam’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Dijital Ortam’ın bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Dijital Ortam’a, Dijital Ortam’ın veri tabanına ve Dijital Ortam üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Dijital Ortam’ı herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.5. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Five O’Clock’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Five O’Clock'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.6. Five O’Clock'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Five O’Clock’un bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.7. Five O’Clock markası ve logosu, Dijital Ortam’ın yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak Five O’Clock tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Five O’Clock mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin Five O’Clock’un fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Five O’Clock’un söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

3.8. Üye, Five O’Clock tarafından Dijital Ortam’ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.9. Five O’Clock, Dijital Ortam’ın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Dijital Ortam’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.10. Five O’Clock, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.11. Five O’Clock, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.12. Taraflar, Five O’Clock'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.13. Üye ticari elektronik iletişim bilgilerini “Hesabım” bölümündeki “Profilim” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

3.14. Five O’Clock, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Five O’Clock’tan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

3.15. Five O’Clock, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır.

3.16. Üye alışverişinde malın/ ürünün / hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, teslimat adres ve tarihi, fatura adresi, ödeme şekli etc.gibi bilgileri belirterek siparişini sonlandırır. Söz konusu mal/ürün/hizmetlerin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.17. – Five O’Clock sözleşme konusu ürün/mal/hizmetleri belirtilen zaman aralığında üyelerin belirttikleri adreslere ulaştırmak için var güzüyle çalışır. Nadir durumlarda (hava muhalefeti, çok yoğun trafik akışı, etc.) gecikmeler söz konusu olabilir. Bu durumlarda Five O’Clock en kısa sürede belirtilen ürünlerin teminini sağlar.

3.18. – Üyenin belirttiği kişi/kuruluşa teslim edilecek ürün ve hizmetler, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Five O’Clock sorumlu tutulamaz.

3.19. – Five O’Clock, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

3.20. Niteliği itibariyle gıda ürünleri, tek kullanımlık ürünler ve kişiye özel ürünlerde iade ve cayma hakkı kullanılamaz.

3.21 Kaydı yapılan Workshop’larda cayma ve değişiklik hakkı sadece 14 gün öncesinden mümkündür. Workshop tarihine 14 gün kala workshop bedeli iade edilmez, başka bir tarih ile değiştirilemez.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Five O’Clock tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Five O’Clock üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

SEPETİNİZDEKİ ÜRÜNLER

Ürünler

Alışveriş Sepetiniz Boş !

EN | TR